IPAMARK
Patenteak eta Markak

+34 944430588

Asmakizuna ideia berria, arazo tekniko jakinerako konponbide bat ematen duena, da. Produktu industrialen eta kontsumoko parte handiena, makinetako eta fabrikazio-prozeduretako babestu ahal dire. Espainian bi modalitateren artean aukera dezake: Asmaketako Patentea edo Baliagarritasun-Modelo bezala.

 

Herri atzerritarretan nazio-eskaerara izan daiteke edo herri interesatuak baimentzen badio, Patente Europarrari edo PCT Patentea.

 

Modalitaterik egokienaren erabakia bezeroarekin hitzartzen da, hartan berean asmaketaren berritasun graduan eta asmaketan oinarrituz, adibidez, produktu kimikoak edo prozedurak Baliagarritasun-Modelo bezala onartzen ez direnez gero.

 

Erregistro-eremuaz diharduenean, Espainian, 3 posibilitate dauzkagu:

 

 • Patentea edo nazio-baliagarritasun-modeloa. Normalean lehen pausoa da, prozesua hasteaz gain zeinen arabera zuk bere patentearen hedadura egiten duzun urte 1.a - bere lehen patentearen eskaera datatik edo modelotik barru bitartean kontuko data lehentasunezkoa bezala errespetatuko den lehentasun eskubide deitua sortzen duenez gero hirugarren aurka.

 • Espainiak Hitzarmena berretsi du 1986an Patente Europarreko ematearen gainean, sistema sinets dezala zeinengatik Patente bakarreko ematearekin, eskaeran izendatu diren herri europar guztietara babesa heltzen da. Patente Europarraren eskaerari eragin diezaioke hiru hizkuntza ofizialen edozeinean: ingelesa, frantziar eta alemaniarra

  Hasiera batean baino ez Patente Europarrak eskaera-tasako eta bilaketa europarreko ordainketa aurrez ikusten du. Behin eskaera argitaratuta eta behin bilaketa eginda, herri-izendapeneko eta patenteko Azterketako beste bateko tasa ordaindu behar da. Onartuaren unean Patente Europarra herri interesatuetan baliozkotzea beharrezkoa da. 2016etik aurrera Patente Europar Unitarioak baimenduko du balidatze hau egitea eratzen dute baterakoa EBeko 25 herritarako, itzulpen eta taserako gastuen funtsezko murriztapena uste izango duenerako.

 • Espainiak P.C.T-a sinatu du ere. (Patente kontuetan Lankidetza Hitzarmena) sistema ezartzen duela zeinen bitartez, Nazioarteko Patenteko eskaera bakarraz asmaketa batzuei 130 herritan babes daiteke.

  Nazioarteko eskaerako aurkezpenak nazio-eskaerak bereiz izan balira izendatutako herri desberdinetan baino efektu bera du. Hizkuntza ofizialen artean gaztelania dago.

  PCT- patente batek bere izapideko bi fase ditu: nazioarteko eta nazional.
 • Nazioarteko fasean eskaeraz hasten da, nazioarteko bilaketarekin jarraitua eta patenteko eta bilaketa-txosteneko argitalpenaz amaitzen du.

 • Nazio-fasean tasako ordainketa, azterketa eta izendatutako herri bakoitzaren hizkuntza ofizialaren itzulpen behartzen du, bai herriak hainbeste nazio-patentetan bihurtuz guztietara efektuak aukera dezan. Ez marrazkiak ez lehentasun-ziurtagiriak nazio-bulego desberdinei aurkezterik ez da, hala ere, beharrezkoa. Fase honetan, gehienetan, lehentasun-datatiko 30 hilabeteetan, hasi behar du hau da, lehen eskaerako.