IPAMARK
Patents i Marques

+34 932851111

Un invent és una idea nova, que proporciona una solució a un problema tècnic determinat. La major part dels productes industrials i de consum, de les màquines i procediments de fabricació són protegibles. A Espanya pot triar entre dues modalitats: Patent d'Invenció o com a Model d'Utilitat.

 

En països estrangers es pot recórrer: a una sol·licitud nacional o si el país interessat ho permet, a una patent europea o una Patent PCT.

 

La determinació de la modalitat més adequada s'acorda amb el client, basant-se en el grau de novetat de la invenció i en la invenció en si mateixa, ja que, per exemple, els productes químics o els procediments no s'admeten com a models d'utilitat.

 

Pel que a l'àmbit de registre es refereix, a Espanya, disposem de 3 possibilitats:

 

 • Patent o model d'utilitat nacional. Normalment és el primer pas, ja que a més d'iniciar el procés genera l'anomenat dret de prioritat segons el qual mentre vostè efectuï l'extensió de la seva patent dins d'un any - des de la data de sol·licitud de la seva primera patent o model - la data en qüestió serà respectada com a prioritària davant de tercers.

 • Espanya ha ratificat el 1986 el Conveni sobre concessió de Patents Europees, que crea un sistema pel qual amb la concessió d'una única Patent, la protecció arriba a tots els països europeus que s'hagin designat a la sol·licitud.

  La sol·licitud d'una Patent Europea es pot fer en qualsevol dels tres idiomes oficials: anglès, francès i alemany. Inicialment la Patent Europea només preveu el pagament d'una taxa de sol·licitud i de recerca europea. Una vegada publicada la sol·licitud i feta la recerca, s'ha d'abonar una taxa de designació de països i una altra d'Examen de la patent.

  En el moment de la concessió és necessari validar la Patent Europea en els països interessats.

 • Espanya també ha signat el P.C.T. (Tractat de Cooperació en matèria de Patents) que estableix un sistema mitjançant el qual, amb una única sol·licitud de Patent Internacional es pot protegir una invenció en uns 130 països.

  La presentació d'una sol·licitud internacional té el mateix efecte que si s'haguessin presentat sol · licituds nacionals per separat en els diferents països designats. Entre els idiomes oficials hi ha el castellà.

  Una patent PCT en la seva tramitació té dues fases: internacional i nacional.

 • La fase internacional s'inicia amb la sol·licitud, continua amb la recerca internacional i acaba amb la publicació de la patent i de l'informe de recerca.
 • La fase nacional implica el pagament d'una taxa, examen i traducció a l'idioma oficial de cada país designat, transformant a tots els efectes en tantes patents nacionals com països s'hagi triat. No obstant això, no cal presentar ni dibuixos ni certificats de prioritat a les diferents oficines nacionals. Aquesta fase s'ha d'iniciar, en la majoria dels casos, al cap de 30 mesos des de la data de prioritat, és a dir, de la primera sol·licitud.