IPAMARK
Patents i Marques

+34 932851111

A diferència de les patents i models d'utilitat que protegeixen creacions tècniques, és a dir que porten implícita una funcionalitat, els dissenys industrials protegeixen creacions estètiques, o formals.

 

Un disseny industrial protegeix per tant l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte , en particular les línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte en si o de la seva ornamentació són protegibles com dissenys industrials.

 

Un disseny industrial ha de reunir dos requisits: "caràcter singular" i "novetat" . El primer d'ells es refereix a si la impressió general que produeix en un usuari és diferent de la d'un altre disseny. Un disseny és nou quan no s'ha fet públic abans de la data de presentació, ara bé, són innòcues les divulgacions produïdes un any abans de la sol·licitud.

 

El registre de dissenys pot ser múltiple (a Espanya fins a un màxim de 50 elements), sempre que es tracti de dissenys inclosos en la mateixa classificació internacional, en definitiva d'elements amb un ús similar.

 

El registre de dissenys, tant a nivell nacional com comunitari, és un tràmit ràpid i simple que suposa la concessió pràcticament immediata, amb possibilitat d'un tràmit d'Oposició o de Nul·litat posterior al registre. La durada del registre és de 25 anys amb renovacions cada 5 anys.


L'àmbit de protecció, com gairebé totes les modalitats de la propietat industrial és el següent:

 

  • Dissenys nacionals, subjectes a les condicions indicades, quant a tramitació, durada, etc., I amb protecció únicament per a Espanya.
  • Dibuixos i Models Comunitaris. En essència els mateixos tràmits i característiques, però en l'àmbit de la Unió Europea.
  • Models i Dibuixos Internacionals, establerts per diversos convenis i acords per a un conjunt reduït de països, que en determinats casos, pot resultar d'interès.